KONTROLING

Kontroling to przede wszystkim raporty zarządcze, które mają pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych w firmie.

Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej pożądane są raporty sprzedaży, rachunku zysków i strat w wersji zarządczej, bilansu w wersji zarządczej, raporty należności , zapasów oraz wykonania budżetu, jeżeli budżet jest przygotowywany.

Dostarczamy również profesjonalne raporty z listami płac, które można importować do dowolnego oprogramowania , z którego klient korzysta w swoim biznesie.